Szukaj rozmiarów

Wybierz rozmiar i grupę.

Warunki współpracy

Aby nawiązać współprace z naszą firmą, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu przybycia przedstawiciela z ofertą handlową. Możliwe jest również wysłanie kserokopii aktualnego zaświadczenia KRS lub o prowadzonej działalności gospodarczej i zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i numeru REGON (nie dotyczy klientów indywidualnych). Przyjęcie zamówienia jest możliwe po zweryfikowaniu dokumentów Państwa firmy.

Zamówienia składane są na piśmie - poczta, faks, allegro, formularz kontaktowy lub u przedstawiciela firmy. Przy każdym zamówieniu prosimy o podawanie pełnych danych firmy wraz z telefonem kontaktowym w celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek przy realizacji zamówienia. Przyjęcie zamówienia będzie każdorazowo imiennie przez nas potwierdzane.

Ceny nie obejmują kosztów transportu. Firma AMBER zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku odbiorców hurtowych (sklepy/ hurtownie) ceny podawane są po uprzednim zweryfikowaniu Państwa dokumentów i wysłane mailem. Istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku płatności gotówką.

Zamówienia realizowane są do 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia, niezwłocznie informujemy odbiorcę i ustalamy warunki najbliższego terminu dostawy.

Zamówienie może być odebrane bezpośrednio przez zamawiającego lub wysłane pocztą, pocztą kurierską na koszt odbiorcy.

Płatności dokonywane są gotówką lub przelewem na konto bankowe firmy AMBER. Stali Klienci ustalają formy płatności indywidualnie. Większe zamówienia wymagają pobrania przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia (z zastrzeżeniem prawa własności na rzecz firmy AMBER do czasu zapłaty pełnej kwoty sprzedaży przez kupującego (art. 589 k.c.)). Nie prowadzimy sprzedaży komisowej.

Reklamacje przyjmowane będą w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru do Klienta na podstawie pisemnego oświadczenia, zawierającego szczegółowy opis występujących wad towaru. Reklamacje nie będą przyjmowane w wypadku uszkodzeń towaru, które wystąpiły z przyczyn leżących po stronie klienta.

Zwroty obejmują wyłącznie towary uszkodzone lub niezgodne z zamówieniem klienta i bez jakichkolwiek znamion używania.


Garniturki i koszule

Spodnie

Sukienki i spódnice

 
 
Home O nas Oferta Sklep Współpraca Kontakt | Odzież reklamowa Zaścianki ul. Modrzewiowa 75 15-521 Białystok
+48(85)74 18 801
Copyright © 2011 Amber