Szukaj rozmiarów

Wybierz rozmiar i grupę.

Informacje dotyczące zakupów - odbiorcy indywidualni

1. Zakupiony towar wysyłamy w ciągu 48 godz. od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie

2. Kupujący podaje adres, pod który kupiony towar ma być dostarczony, nie później niż dokona wpłaty (w przeciwnym razie przesyłka będzie wysłana na adres podany w ustawieniach Allegro)

3. Formy płatności za kupiony towar
- płatność przelewem lub wpłata gotówkowa na nasze konto
- płatność przez Allegro

4. Wpłaty należy dokonać na konto

Amber Katarzyna i Krzysztof Artemiuk Sp. J.
Zaścianki, ul. Modrzewiowa 75, 15-521 Białystok

BGŻ Nr konta 86 2030 0045 1110 0000 0102 5690

5. Kupione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firm kurierskiej ( na żądanie klienta)

- list polecony priorytetowy od 8,50 zł - 10,50 zł (w zależności od masy towaru)- szczegóły przy każdej aukcji.

- przesyłka priorytetowa od 12,00 zł (w zależności od masy towaru) - szczegóły przy każdej aukcji.

6. Koszty dostawy przesyłki ponosi zamawiający.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

8. Klient przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia, iż przesyłka jest naruszona lub uszkodzona podczas transportu należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności doręczyciela z jego czytelnym podpisem (pod rygorem utraty wszelkich roszczeń).

9. W przypadku braku zakupionego towaru w magazynie, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i zostanie ustalony nowy termin dostawy.

10. Klient może dokonać zamiany zamówionego towaru w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Towar powinien być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie i nie może nosić jakichkolwiek śladów jego użytkowania.
Koszty przesyłki ponosi w całości konsument.

11. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.

12. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od nas niezależnych /np. wadliwego działania systemów, sieci/. Jeżeli nie otrzymacie Państwo maila o realizacji przesyłki, prosimy o kontakt telefoniczny.


Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, które stanowią potwierdzenie zakupu na adres firmy oraz pisemnego oświadczenia, które zawierać będzie opis występujących wad towaru. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki

2. Reklamacje nie będą przyjmowane w wypadku uszkodzeń towaru, które wystąpiły z przyczyn leżących po stronie klienta.
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady,
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, prania, konserwacji, przechowywania, a także stosowanie wyrobów odzieżowych niezgodnie z przeznaczeniem,
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wyrobu odzieżowego, przeróbek, zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez klienta,
- towar, którego dokument zakupu zmieniono lub podrobiono,
- towar, który nie posiada dokumentu zakupu.

3. Reklamacja towaru nie obejmuje naturalnego zużycia- przetarcia materiału z powodu prania, odbarwiania się tkaniny, itp.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

5. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi nabywca.

6. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bezpłatnie bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt firmy na adres wskazany przez klienta.

7. W przypadku, gdy reklamowanego towaru nie można naprawić lub wymienić na nowy, klientowi zostaną zwrócone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

9. Podstawą reklamacji zakupionego towaru nie mogą być różnice w kolorze wynikające z ustawień komputera klienta

10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę przy odbiorze towaru w obecności doręczyciela i zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez doręczyciela.

11. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której klient winien zapoznać się przed dokonaniem zakupów.


Garniturki i koszule

Spodnie

Sukienki i spódnice

 
 
Home O nas Oferta Sklep Współpraca Kontakt | Odzież reklamowa Zaścianki ul. Modrzewiowa 75 15-521 Białystok
+48(85)74 18 801
Copyright © 2011 Amber